Горондівська територіальна громада
Закарпатської області, Мукачівського району

Прогноз сільського бюджету Горондівської сільської ради на 2022-2024 роки

Дата: 06.09.2021 13:26
Кількість переглядів: 595

Прогноз

сільського бюджету Горондівської сільської ради

(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

на 2022-2024 роки

(середньостроковий бюджетний період)

(07509000000)
(код бюджету)

Загальна частина

Прогноз сільського бюджету розроблено відповідно до статей 75 та 751 Бюджетного кодексу України, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки”, рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 08.04.2021 № 04110-08-7/11417 та від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181) та складено відповідно до прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку країни й області, регіональних та державних цільових програм.

Метою прогнозу сільського бюджету на 2022-2024 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики, а також формування головними розпорядниками коштів бюджету ефективної та спроможної мережі бюджетних установ для забезпечення надання ними якісних публічних послуг.

Основними завданнями є:

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

забезпечення фінансування проєктів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

Очікувані результати:

Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів в процесі виконання бюджетних програм (з урахуванням змін у бюджетному законодавстві).

Загальні показники бюджету

Основні показники сільського бюджету Горондівської громади на 2022-2024 роки наведені у додатку 1.

Прогноз сільського бюджету на 2022-2024 роки включає показники за основними видами доходів та видатків.

Прогнозні показники у попередньому році на плановий період не затверджувалися.

Показники доходів бюджету.

Середньострокове бюджетне прогнозування показників дохідної частини (без урахування міжбюджетних трансфертів) сільського бюджету на 2022-2024 роки здійснено на основі окремих прогнозних показників економічного і соціального розвитку області на 2022-2024 роки, із застосуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, а також на підставі аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах.

 

Загальний обсяг прогнозних показників дохідної частини сільського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складає:

- на 2022 рік - 70 236 900 грн;

- на 2023 рік - 77 711 000 грн;

- на 2024 рік - 84 459 200 грн.

Трансферти з державного бюджету визначені на підставі показників, доведених Міністерством фінансів України листом від 09.06.2021 р. № 051110-14-6/18181 „Про прогноз місцевих бюджетів на 2022-2024 роки”:

- на 2022 рік – 50 569 100 грн;

- на 2023 рік – 56 728 800 грн;

- на 2024 рік – 62 776 900 грн.

Обсяг доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) прогнозується в сумі:

- на 2022 рік - 18 717 800 грн;

- на 2023 рік - 19 982 200 грн;

- на 2024 рік -  20 632 300 грн.

Найбільшу питому вагу у доходах загального фонду бюджету займатимуть:

Доходи загального фонду (без урахування трансфертів)

Період

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Загальний фонд, у т.ч.

18 717 800

19 982 200

20 632 300

податок та збір на доходи фізичних осіб

8 635 700

 

9 560 200

 

10 210 300

 

Питома вага, у %

46

48

50

Місцеві податки

4 490 100

 

4 800 000

4 800 000

Питома вага, у %

24

24

24

Єдиний податок

4 920 000

 

4 950 000

 

4 950 000

Питома вага, у %

26

26

26

 

Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2022 року – 6 500 грн, з 1 жовтня 2022 року – 6 700 грн, з 1 січня 2023 року – 7 176 грн, з 1 січня 2024 року – 7 665 грн) та зростанням середньомісячної заробітної плати працівників.

Згідно із статтею 66 Бюджетного кодексу України вказаний податок зараховуються до сільського бюджету у розмірі 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території громади.

Рента плата за спеціальне використання природних ресурсів та акцизний податок визначені на підставі розрахунків та виходячи із очікуваних надходжень поточного бюджетного року.

Місцеві податки (податок на майно, земельні податки та ін..) обраховані відповідно до діючого податкового законодавства, з врахуванням росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. За основу взято рішення сесії Горондівської сільської ради від 25.06.2019 року № 597 «Про встановлення місцевих податків».

Плата за надання адміністративних послуг розрахована на підставі даних ЦНАП Горондівської сільської ради із врахуванням очікуваних надходжень поточного бюджетного року.

Орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, спрогнозована на підставі розрахунків, відповідно до укладених договорів оренди майна із суб’єктами господарювання.

Прогнозні показники спеціального фонду сільського бюджету визначено в сумі:

- на 2022 рік - 950 000 грн;

- на 2023 рік - 1 000 000 грн;

- на 2024 рік - 1 050 000 грн.

Це власні надходження бюджетних установ. Їх обсяг визначено відповідно до прогнозних показників головних розпорядників бюджетних коштів .

Інформація щодо доходів сільського бюджету наведена у додатку 2.

Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

Показники, визначені додатками3, 4 і 5 Типової форми прогнозу місцевого бюджету не плануються в сільському бюджеті на 2022-2024 роки, тому відповідні додатки не заповнювалися.

Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основними завданнями бюджетної політики на 2022-2024 роки є забезпечення стабільності, стійкості, збалансованості сільського бюджету, забезпечення ефективного використання бюджетних кошів в умовах обмеженого фінансового ресурсу.

Фінансування видатків бюджету та цільових програм на 2022-2024 роки здійснюватиметься у межах жорсткої економії бюджетних коштів, забезпечення фінансування першочергових видатків на основі їх пріоритетності та оцінки очікуваних результатів виконання відповідних програм.

При розрахунку граничного обсягу видатків для головних розпорядників коштів враховано положення Бюджетного кодексу України зі змінами, рекомендації Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 08.04.2021 № 04110-08-7/11417 та від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181).

Прогноз бюджету складено відповідно до прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку країни й області, регіональних та державних цільових програм, з врахуванням:

розміру мінімальної заробітної:

- у 2022 році - 6500 гривень з 1 січня та 6700 гривень з 1 жовтня;

- у 2023 році – 7176 гривень з 1 січня;

- у 2024 році – 7665 гривень з 1 січня.

розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС:

- у 2022 році - 2893 гривні з 1 січня та 2982 гривні з 1 жовтня;

- у 2023 році – 3193 гривні з 1 січня;

- у 2024 році – 3411 гривень з 1 січня.

індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року):

- у 2022 році - 106,2 відс.;

- у 2023 році – 105,3 відс.;

- у 2024 році – 105,0 відс.

Загальний обсяг видатків сільського бюджету прогнозується:

- на 2022 рік – 70 236 900 грн -

- на 2023 рік – 77 711 000 грн;

- на 2024 рік – 84 459 200 грн..

Трансфертів з державного бюджету планується отримати у обсязі:

- на 2022 рік – 50 569 100 грн;

- на 2023 рік – 56 728 800 грн;

- на 2024 рік – 62 776 900 грн.

Зведені показники за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету наведені у додатку 7.

На виконання основних функцій і завдань головним розпорядникам коштів прогнозуються наступні обсяги видатків.

  1. На забезпечення основної діяльності апарату та структурних підрозділів Горондівської сільської ради передбачаються кошти :

на 2022 рік у сумі 7 938 300 грн,

на 2023 рік у сумі 8 531 400 грн,;

на 2024 рік у сумі 9 243 900 грн,.

Основними цілями діяльності апарату сільради є:

- створення належних умов для реалізації функцій і повноважень посадових осіб місцевого самоврядування;

- створення та забезпечення потреб і обсягів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

- інформування населення громади про основні напрями реалізації та стан впровадження реформ, зміцнення інформаційної безпеки, висвітлення діяльності сільської ради.

2. Граничні показники видатків сільського бюджету по галузі освіти передбачено:

на 2022 рік у сумі 56 409 300 грн, у тому числі загального фонду –55 459 300 грн, спеціального фонду – 950 000 грн, у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 950 000 грн;

на 2023 рік у сумі 61 266 200 грн , у тому числі загального фонду – 60 266 200 грн., спеціального фонду – 1 000 000 грн, у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 000 000 грн;

на 2024 рік у сумі 66 208 500 грн, у тому числі загального фонду – 65 158 500 грн, спеціального фонду – 1 050 000 грн, у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 050 000 гривень.

Основними цілями державної політики по освіті є:

- підвищення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина;

- досягнення результатів у навчанні, прогресу в розвитку, зокрема, формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами, підтримка дітей з особливими освітніми потребами у здобутті освіти;

- розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

- підготовка кваліфікованих робітників для задоволення потреб ринку праці, реалізація принципу навчання впродовж усього життя, професійна самореалізація особи з урахуванням ґендерної рівності та інклюзивного навчання.

3. Граничні показники видатків сільського бюджету по галузі охорони здоров'я передбачено:

на 2022 рік у сумі 450 900 грн, у тому числі загального фонду – 450 900 грн,

на 2023 рік у сумі 521 500 грн, у тому числі загального фонду – 521 500 грн,

на 2024 рік у сумі 611 500 грн, у тому числі загального фонду –611 500 грн.

Основними цілями державної політики є:

  • забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я та збереження енергоресурсів;

- забезпечення медикаментами необхідними для лікування (підтримки життя) хворих області з рідкісними хворобами та хворих з нирковою недостатністю.

4. Граничні показники видатків сільського бюджету по галузі соціального захисту населення передбачено:

на 2022 рік у сумі 1 139 000 грн, у тому числі загального фонду – 1 139 000 грн,

на 2023 рік у сумі 1 183 500 грн, у тому числі загального фонду – 1 183 500 грн,

на 2024 рік у сумі 1 227 700 грн, у тому числі загального фонду – 1 227 700 грн.

Основними цілями державної політики є:

- підтримка соціально-незахищених категорій громадян та громадських об’єднань.

5. Граничні показники видатків сільського бюджету галузі культура прогнозуються :

на 2022 рік у сумі 934 600 грн, у тому числі загального фонду – 934 600 грн, на 2023 рік у сумі 1 013 200 грн, у тому числі загального фонду – 1 013 200 грн,

на 2024 рік у сумі 1 099 600 грн, у тому числі загального фонду – 1 099 600 грн.

Основними цілями державної політики є:

- створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян;

- забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування;

- збереження, розвиток та популяризація народної творчості, аматорського мистецтва, культурного дозвілля.

6. Граничні показники видатків сільського бюджету на розвиток і утримання мережі автомобільних доріг:

на 2022 рік у сумі 2 965 600 грн. по загальному фонду ,

на 2023 рік у сумі 4 768 900 грн. по загальному фонду;

на 2024 рік у сумі 5 557 600 грн. по загальному фонду.

Основними цілями є:

- покращення стану доріг та вулиць , підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Горондівської громади,

- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері дорожнього руху, забезпечення життєво важливих інтересів населення.

Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами.

З держаного бюджету до сільського бюджету очікується отримати трансферти:

- на 2022 рік - 50 569 100 грн, в тому числі:

базова дотація – 16 897 800 грн;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 923 400 грн.,

освітня субвенція з державного бюджету –32 747 900 грн.

- на 2023 рік - 56 728 800 грн, у тому числі:

базова дотація – 19 938 500 грн;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 923 400 грн;

освітня субвенція з державного бюджету – 35 866 900 грн.

- на 2024 рік – 62 776 900 грн.

базова дотація – 23 539 000 грн;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 923 400 грн

освітня субвенція з державного бюджету –38 314 500 грн

Інші положення та показники прогнозу бюджету

Показники, визначені додатками 4 і 5 Типової форми прогнозу місцевого бюджету не плануються в сільському бюджеті на 2022-2024 роки, тому відповідні додатки не заповнювалися.

Додатки №№ 1-12 на ____ аркушах.

Начальник фінансового відділу

 

Інна Бисага

 

Прогноз сільського бюджету Горондівської сільської ради на 2022-2024 роки

Додатки до прогнозу сільради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора